แจ้งชำระเงิน

ป้อนรหัสตะกร้าสินค้า


ป้อนข้อมูลการโอนเงิน

แนบรูปสลิป เปลี่ยน ×

  • * ถ้าท่านโอนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ไม่สามารถโอนเป็นเศษสตางค์ได้
  • ท่านกรุณาแนบสลิปและเขียนแจ้งตรงช่องหมายเหตุว่า ‘โอนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ด้วยค่ะ